Náhradní plnění 2017

Tomza s.r.o. poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to formou odběru zboží, protože zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Náhradní plnění 2017

Praktické vysvětlení zákona
Na základě ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v plném znění, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Jak tento zákon splnit:

  1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%).
  2. Odvodem do státního rozpočtu
  3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
Váš počet zaměstnanců musíte zaměstnat počet OZP nebo zaplatit ročně odvod (Kč) nebo odebrat zboží od firmy TOMZA s.r.o. za (Kč)
25 1 67.500,- 189.000,-
50 2 135.000,- 378.000,-
100 4 270.000,- 756.000,-
200 8 540.000,- 1.512.000,-
300 12 810.000,- 2.268.000,-
400 16 1.080.000,- 3.024.000,-

Náhradní plnění 2017

Vykazování odběru výrobků a zboží od zaměstnavatelů s více než 50 % OZP (tzv. náhradní plnění)
Je povinnost zaměstnavatele plnícího povinný podíl odebíráním výrobků nebo služeb - písemně ohlásit ÚP ČR identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, cenu odebraných výrobků nebo služeb, datum odebrání a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr uskutečněn.

Náhradní plnění 2017

Výše náhradního plnění spojená s počtem chráněných míst
Možnost plnění povinného podílu odběrem výrobků nebo služeb je vázána pouze na zřízená nebo vymezená chráněná pracovní místa podle § 75 Zákona o zaměstnanosti. Doporučujeme u dodavatelů náhradního plnění ověřit, že jejich zaměstnanci s OZP pracují na chráněných místech zřízených nebo vyhrazených úřadem práce.
U OZP, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, se tato podmínka neuplatní.

Podrobnější informace k této problematice postupně najdete na Integrovaném portále MPSV.

Obchodní podmínky

VOP společnosti TOMZA s.r.o.

Pracovní doba

Pondělí–pátek 7:30–15:00 hod.

Rychlý kontakt

TOMZA s.r.o.
Závodského 5
636 00 Brno

mail: info(at)tomza.cz