Náhradní plnění 2022

Tomza s.r.o. poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to formou odběru zboží, protože zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Náhradní plnění 2022

Praktické vysvětlení zákona
Na základě ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v plném znění, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. V případě, že nemůžete zaměstnávat OZP zaměstnance ani nevyužijete možnosti povinný podíl splnit v rámci služeb náhradního plnění, musíte odvést státu částku ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy.

Jak tento zákon splnit:

  1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%).
  2. Odvodem do státního rozpočtu
  3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
Váš počet zaměstnanců musíte zaměstnat počet OZP nebo zaplatit ročně odvod (Kč) nebo odebrat zboží od firmy TOMZA s.r.o. za (Kč)
25 1 92 617,50 259 329,-
50 2 185 235,- 518 658,-
100 4 370 470,- 1 037 316,-
200 8 740 940,- 2 074 632,-
300 12 1 111 410,- 3 111 948,-
400 16 1 481 880,- 4 149 264,-
500 20 1 852 350,- 5 186 580,-

Vykazování odběru výrobků a zboží od zaměstnavatelů s více než 50 % OZP (tzv. náhradní plnění)
Je povinnost zaměstnavatele plnícího povinný podíl odebíráním výrobků nebo služeb - písemně ohlásit ÚP ČR identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, cenu odebraných výrobků nebo služeb, datum odebrání a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr uskutečněn.

Nesplnění povinného podílu se nemusí vyplatit
Při nesplnění povinného podílu Vám může stát udělit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradní plnění provádí příslušné inspektoráty a úřady práce.

Limit pro poskytovatele služeb náhradního plnění 2022
Poskytovatelé služeb náhradního plnění jsou ze zákona limitování výší, do jaké mohou své služby uplatňovat. V roce 2022 má tento limit stanovenou výši částkou 1 037 316,- Kč na jednoho OZP zaměstnance, kterého poskytovatel služeb zaměstnává (tedy 28 násobku průměrné měsíční mzdy za předchozí rok 2021).
Výpočet: 28 x 37 047,- Kč = 1 037 316,- Kč

Výše náhradního plnění spojená s počtem chráněných míst
Možnost plnění povinného podílu odběrem výrobků nebo služeb je vázána pouze na zřízená nebo vymezená chráněná pracovní místa podle § 75 Zákona o zaměstnanosti. Doporučujeme u dodavatelů náhradního plnění ověřit, že jejich zaměstnanci s OZP pracují na chráněných místech zřízených nebo vyhrazených úřadem práce.
U OZP, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, se tato podmínka neuplatní.

Podrobnější informace k této problematice postupně najdete na Integrovaném portále MPSV.

Obchodní podmínky

VOP společnosti TOMZA s.r.o.

Pracovní doba

Pondělí–pátek 7:30–15:00 hod.

Rychlý kontakt

TOMZA, s.r.o.
Šámalova 1130/62
636 00 Brno
e-mail: zajac@tomza.cz